ผู้พัฒนาเวบและรับเขียนเวบ ภาษา HTML PHP CSS javascript รับดูแลเวบต่างๆ พร้อมรับพัฒนา

เพิ่มการดูห้องประชุม

ลงทะเบียนการจองห้อง วันที่ 30 พ.ค. 2567

อุปกรณ์
ไมค์ประชุม ไมค์ลอย ไมค์สาย Note book / computer LCD projector เครื่องเล่น cd/DVD TV บันทึกเสียงการประชุม เครื่องขยายเสียง/ลำโฟงภาคสนาม