ปฏิทินการใช้งานระบบ Tele Conference โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ติดต่อสอบถามการจองใช้ระบบ zoom หรือโปรแกรม อื่น โทร 1908

(*** ใช้ในการจองโปรแกรมประชุมทางไกลเข้าเท่านั้น ***)

ทั่วไป
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสฯ
ศุกร์
เสาร์
1
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง อบรม ผบต. ออนไลน์ ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: สุจิตรา ดอนจันทร์ทอง ประเภท:Zoom client2
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
ห้อง:นางพิม P:บ่าย
×

วันที่อบรม :2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง อบรม ผบต. ออนไลน์ ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: สุจิตรา ดอนจันทร์ทอง ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง พรีเซ็น HA ห้องนางพิมพ์ ห้อง:นางพิม เวลา:บ่าย ผู้จอง: อมรรัตน์ ประเภท:license Master รพ.ยมราช3
ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ P:บ่าย
ห้อง:Cockpit P:ทั้งวัน
ห้อง:ขุนแผน P:เช้า
ห้อง:องค์กรแกทย์ P:บ่าย
ห้อง:ขุนแผน P:บ่าย
×

วันที่อบรม :3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง Audit เวชระเบียน ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ เวลา:บ่าย ผู้จอง: การัณย์ ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง อบรม ผบต. ออนไลน์ ห้อง:Cockpit เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: สุจิตรา ดอนจันทร์ทอง ประเภท:Zoom client

3. เรื่อง เยี่ยมเสริมจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ห้อง:ขุนแผน เวลา:เช้า ผู้จอง: พว.ศศิธร เนียมอินทร์ ประเภท:license Master รพ.ยมราช

4. เรื่อง คณะทำงาน ม.เกษตร ห้อง:องค์กรแกทย์ เวลา:บ่าย ผู้จอง: อมรรัตน์ ประเภท:license Master รพ.ยมราช

5. เรื่อง Medicine ห้อง:ขุนแผน เวลา:บ่าย ผู้จอง: ประเภท:license Master รพ.ยมราช4
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง อบรม ผบต. ออนไลน์ ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: สุจิตรา ดอนจันทร์ทอง ประเภท:Zoom client5
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง อบรม ผบต. ออนไลน์ ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: สุจิตรา ดอนจันทร์ทอง ประเภท:Zoom client6
ห้อง:cockpit P:เช้า
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง IT Morning Talk ห้อง:cockpit เวลา:เช้า ผู้จอง: การัณย์ ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง อบรม ผบต. ออนไลน์ ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: สุจิตรา ดอนจันทร์ทอง ประเภท:Zoom client7
ห้อง:Online P:ทั้งวัน
ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
ห้อง:Cockpit P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง LEAN ห้อง:Online เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: ศูนย์พัฒฯ ประเภท:license Master รพ.ยมราช

2. เรื่อง โครงการติดตาม R2R ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: พี่ตู่ 0823590669 ประเภท:อื่นๆ

3. เรื่อง อบรม ผบต. ออนไลน์ ห้อง:Cockpit เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: สุจิตรา ดอนจันทร์ทอง ประเภท:Zoom client8
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
ห้อง:ขุนแผน P:เช้า
ห้อง:cockpit P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง อบรม ผบต. ออนไลน์ ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: สุจิตรา ดอนจันทร์ทอง ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง สัมภาษณ์แพทย์ ห้อง:ขุนแผน เวลา:เช้า ผู้จอง: ฤดีโรจน์(พรส.) ประเภท:license Master รพ.ยมราช

3. เรื่อง เตรียมความพร้อมโครงการพาหมอไปหาประชาชน ห้อง:cockpit เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: เลขา ประเภท:อื่นๆ9
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง อบรม ผบต. ออนไลน์ ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: สุจิตรา ดอนจันทร์ทอง ประเภท:Zoom client10
ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ P:บ่าย
ห้อง:Cockpit P:ทั้งวัน
ห้อง:ขุนแผน P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง Audit เวชระเบียน ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ เวลา:บ่าย ผู้จอง: การัณย์ ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง อบรม ผบต. ออนไลน์ ห้อง:Cockpit เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: สุจิตรา ดอนจันทร์ทอง ประเภท:Zoom client

3. เรื่อง Medicine ห้อง:ขุนแผน เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: นพ.ก้าวหน้า ประเภท:license Master รพ.ยมราช11
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง อบรม ผบต. ออนไลน์ ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: สุจิตรา ดอนจันทร์ทอง ประเภท:Zoom client12
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง อบรม ผบต. ออนไลน์ ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง อบรม ผบต. ออนไลน์ ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: สุจิตรา ดอนจันทร์ทอง ประเภท:Zoom client13
ห้อง:cockpit P:เช้า
ห้อง:cockpit P:บ่าย
×

วันที่อบรม :13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง IT Morning Talk ห้อง:cockpit เวลา:เช้า ผู้จอง: การัณย์ ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง งานแผน โบว์ ห้อง:cockpit เวลา:บ่าย ผู้จอง: โบว์งานแผน ประเภท:อื่นๆ14
ห้อง:Cockpit P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง นำเสนอระบบเครื่องแม่ข่าย ห้อง:Cockpit เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: ณรงค์ ประเภท:อื่นๆ15
ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง im nurse ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: พี่แก้ว ประเภท:อื่นๆ16
×

วันที่อบรม :16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
17
ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ P:บ่าย
ห้อง:ขุนแผน P:บ่าย
ห้อง:Cockpit P:บ่าย
×

วันที่อบรม :17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง Audit เวชระเบียน ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ เวลา:บ่าย ผู้จอง: การัณย์ ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง Medicine ห้อง:ขุนแผน เวลา:บ่าย ผู้จอง: นพ.ก้าวหน้า ประเภท:Zoom client

3. เรื่อง มะเร็ง ห้อง:Cockpit เวลา:บ่าย ผู้จอง: กนก ประเภท:Zoom client18
×

วันที่อบรม :18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
19
×

วันที่อบรม :19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
20
ห้อง:cockpit P:เช้า
ห้อง:cockpit P:บ่าย
×

วันที่อบรม :20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง IT Morning Talk ห้อง:cockpit เวลา:เช้า ผู้จอง: การัณย์ ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง LEAN OPD ห้อง:cockpit เวลา:บ่าย ผู้จอง: จุไรรัตน์ OPD ประเภท:อื่นๆ21
ห้อง:Online P:ทั้งวัน
ห้อง:cockpit P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง ปรึกษาหารือจำนวนนิสิตแพทย์ ม.เกษตร ห้อง:Online เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: อมรรัตน์ ประเภท:license Master รพ.ยมราช

2. เรื่อง ประชุม ipiss ห้อง:cockpit เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: การัณย์ วีระวงษ์ ประเภท:Zoom client22
×

วันที่อบรม :22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
23
ห้อง:cockpit P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง นศพ.รามาฯ ภาคออโธปิดิกส์ ห้อง:cockpit เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: ทิภารัตน์ ประเภท:Web X24
ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ P:บ่าย
ห้อง:ขุนแผน P:บ่าย
×

วันที่อบรม :24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง Audit เวชระเบียน ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ เวลา:บ่าย ผู้จอง: การัณย์ ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง Medicine ห้อง:ขุนแผน เวลา:บ่าย ผู้จอง: นพ.ก้าวหน้า ประเภท:Zoom client25
×

วันที่อบรม :25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
26
×

วันที่อบรม :26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
27
ห้อง:cockpit P:เช้า
×

วันที่อบรม :27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง IT Morning Talk ห้อง:cockpit เวลา:เช้า ผู้จอง: การัณย์ ประเภท:Zoom client28
×

วันที่อบรม :28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567
29
ห้อง:ขุนแผน P:บ่าย
ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง Medicine ห้อง:ขุนแผน เวลา:บ่าย ผู้จอง: นพ.ก้าวหน้า ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง สอบนักศึกษาแพทย์ ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: ห้องฝึกอบรม ประเภท:อื่นๆ30
ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง สอบนักศึกษาแพทย์ ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: ห้องฝึกอบรม ประเภท:อื่นๆ31
ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ P:บ่าย
ห้อง:ขุนแผน P:ทั้งวัน
ห้อง:cockpit P:บ่าย
×

วันที่อบรม :31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


1. เรื่อง Audit เวชระเบียน ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ เวลา:บ่าย ผู้จอง: การัณย์ ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง Medicine ห้อง:ขุนแผน เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: นพ.ก้าวหน้า ประเภท:Zoom client

3. เรื่อง ติดตามมะเร็ง ห้อง:cockpit เวลา:บ่าย ผู้จอง: กนกวรรณ เวชสถิติ ประเภท:Zoom client