ปฏิทินการใช้งานระบบ Tele Conference โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ติดต่อสอบถามการจองใช้ระบบ zoom หรือโปรแกรม อื่น โทร 1908

(*** ใช้ในการจองโปรแกรมประชุมทางไกลเข้าเท่านั้น ***)

ทั่วไป
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสฯ
ศุกร์
เสาร์
1
×

วันที่อบรม :1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
2
×

วันที่อบรม :2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
3
ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง ผบต. ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: นางจรัญ โสภาพันธ์ ประเภท:Zoom client4
ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
ห้อง:Cockpit P:บ่าย
×

วันที่อบรม :4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง ผบต. ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: นางจรัญ โสภาพันธ์ ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง นัดประชุมเรื่อง server ห้อง:Cockpit เวลา:บ่าย ผู้จอง: นพ.ณรงค์ ประเภท:อื่นๆ5
ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง ผบต. ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: นางจรัญ โสภาพันธ์ ประเภท:Zoom client6
ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง ผบต. ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: นางจรัญ โสภาพันธ์ ประเภท:Zoom client7
ห้อง:ขุนแผน P:บ่าย
ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
ห้อง:Cockpit P:ทั้งวัน
ห้อง:cockpit P:เช้า
×

วันที่อบรม :7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง Medicine ห้อง:ขุนแผน เวลา:บ่าย ผู้จอง: นพ.ก้าวหน้า ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง ผบต. ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: นางจรัญ โสภาพันธ์ ประเภท:Zoom client

3. เรื่อง อบรมระบบความปลอดภัยของสกมช ห้อง:Cockpit เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: ณรงค์ ประเภท:อื่นๆ

4. เรื่อง อัตรากำลัง กลุ่มงานสารสนเทศ ห้อง:cockpit เวลา:เช้า ผู้จอง: ฉ ประเภท:อื่นๆ8
×

วันที่อบรม :8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
9
×

วันที่อบรม :9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
10
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
ห้อง:cockpit P:บ่าย
×

วันที่อบรม :10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง อมรบ พบต ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: อุทิศ ชั้น8 ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง ประชุม คกก.พิจารณาคอมพิวเตอร์ ห้อง:cockpit เวลา:บ่าย ผู้จอง: ทราย-พัสดุ ประเภท:Zoom client11
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
ห้อง:cockpit P:บ่าย
×

วันที่อบรม :11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง อมรบ พบต ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: อุทิศ ชั้น8 ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง teleonferance ห้อง:cockpit เวลา:บ่าย ผู้จอง: หมอพิพัฒน์ ประเภท:Zoom client12
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
ห้อง:online P:บ่าย
ห้อง:Cockpit P:บ่าย
×

วันที่อบรม :12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง อมรบ พบต ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: อุทิศ ชั้น8 ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง ระบบ UpToDate วันพุธที่ 12 มิ.ย. ห้อง:online เวลา:บ่าย ผู้จอง: คุณ อมรรัตน์ ประเภท:Zoom client

3. เรื่อง lean ห้อง:Cockpit เวลา:บ่าย ผู้จอง: จุไรรัตน์ ประเภท:อื่นๆ13
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
ห้อง:cockpit P:บ่าย
×

วันที่อบรม :13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง อมรบ พบต ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: อุทิศ ชั้น8 ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง สปสช บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ ห้อง:cockpit เวลา:บ่าย ผู้จอง: การัณย์ วีระวงษ์ ประเภท:Zoom client14
ห้อง:ขุนแผน P:ทั้งวัน
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
ห้อง:cockpit P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง Medicine ห้อง:ขุนแผน เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: นพ.ก้าวหน้า ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง อมรบ พบต ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: อุทิศ ชั้น8 ประเภท:Zoom client

3. เรื่อง Training สกมช ห้อง:cockpit เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: Ii ประเภท:Web X15
×

วันที่อบรม :15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
16
×

วันที่อบรม :16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
17
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
ห้อง:ชั้น10 P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง อมรบ ผบต ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: อุทิศ ชั้น8 ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง Lean ชั้น10 ห้อง:ชั้น10 เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: เนิ่น ศูนย์พัฒฯ ประเภท:license Master รพ.ยมราช18
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
ห้อง:ชั้น10 P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง อมรบ ผบต ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: อุทิศ ชั้น8 ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง Lean ชั้น10 ห้อง:ชั้น10 เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: เนิ่น ศูนย์พัฒณ ประเภท:license Master รพ.ยมราช19
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
ห้อง:Online-ลิ้งค์ลงท้าย6063 P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :19 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง อมรบ ผบต ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: อุทิศ ชั้น8 ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง ประชุมกลุ่มงาน ห้อง:Online-ลิ้งค์ลงท้าย6063 เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: ฟลุ๊ค ประเภท:license Master รพ.ยมราช20
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
ห้อง:cockpit P:ทั้งวัน
ห้อง:online P:บ่าย
ห้อง:cockpit P:ทั้งวัน
ห้อง:Online P:บ่าย
×

วันที่อบรม :20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง อมรบ ผบต ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: อุทิศ ชั้น8 ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง z plus ห้อง:cockpit เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: ฐิติวัฒน์ ประเภท:Zoom client

3. เรื่อง กรณีฆ่าตัวตาย ห้อง:online เวลา:บ่าย ผู้จอง: จิตเวช ประเภท:license Master รพ.ยมราช

4. เรื่อง นศพ.รามาฯ ภาคออโธปิดิกส์ ห้อง:cockpit เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: โบว์-งานฝึกอบรมแพทย์ ประเภท:Web X

5. เรื่อง กลุ่มการพยาบาล ห้อง:Online เวลา:บ่าย ผู้จอง: ศิวดล ประเภท:Zoom client21
ห้อง:ขุนแผน P:ทั้งวัน
ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
ห้อง:cockpit P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง Medicine ห้อง:ขุนแผน เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: นพ.ก้าวหน้า ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง อมรบ ผบต ห้อง:อบรมศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: อุทิศ ชั้น8 ประเภท:Zoom client

3. เรื่อง PHER+ ห้อง:cockpit เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: ดาสินา ER ประเภท:Zoom client22
×

วันที่อบรม :22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
23
×

วันที่อบรม :23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
24
×

วันที่อบรม :24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
25
ห้อง:cockpit P:ทั้งวัน
ห้อง:Cockpit P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง ประชุมนำเสนอ server และ switch ห้อง:cockpit เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: การัณย์ วีระวงษ์ ประเภท:license Master รพ.ยมราช

2. เรื่อง งบค่าเสื่อม ห้อง:Cockpit เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: ธารารัตน์ ประเภท:Zoom client26
ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
ห้อง:Cockpit P:บ่าย
ห้อง:cockpit P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง สอบนักศึกษาแพทย์ ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: ห้องฝึกอบรม ประเภท:อื่นๆ

2. เรื่อง ประชุมมะเร็ง ห้อง:Cockpit เวลา:บ่าย ผู้จอง: หนก ประเภท:Zoom client

3. เรื่อง ประชุมนำเสนอ server และ switch ห้อง:cockpit เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: การัณย์ วีระวงษ์ ประเภท:license Master รพ.ยมราช27
ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ P:ทั้งวัน
ห้อง:cockpit P:ทั้งวัน
×

วันที่อบรม :27 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง สอบนักศึกษาแพทย์ ห้อง:อบรมคอมพิวเตอร์ เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: ห้องฝึกอบรม ประเภท:อื่นๆ

2. เรื่อง ประชุมนำเสนอ server และ switch ห้อง:cockpit เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: การัณย์ วีระวงษ์ ประเภท:license Master รพ.ยมราช28
ห้อง:ขุนแผน P:ทั้งวัน
ห้อง:Online-ลิ้งค์ลงท้าย4662 P:เช้า
×

วันที่อบรม :28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567


1. เรื่อง Medicine ห้อง:ขุนแผน เวลา:ทั้งวัน ผู้จอง: นพ.ก้าวหน้า ประเภท:Zoom client

2. เรื่อง เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน ม.เกษตร ห้อง:Online-ลิ้งค์ลงท้าย4662 เวลา:เช้า ผู้จอง: ประเภท:license Master รพ.ยมราช29
×

วันที่อบรม :29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
30
×

วันที่อบรม :30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567