โปรแกรมจัดเลี้ยง

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี แผนกงานธุรการ เบอร์โทร 1809

หน้าหลัก ลงทะเบียนขอเครื่องดื่ม/อาหารว่าง /อาหารกลาวัน รายการที่อนุมัติแล้ว รายการที่ยังไม่ได้อนุมัติ
Login

ลงทะเบียน

ขอจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม

รูปแบบการจัดโต๊ะระบุ:
เช้า เวลาระบุ: บ่าย เวลาระบุ:
รับเครื่องดื่ม ระบุ: เครื่องดื่มน้ำเปล่า
รับเครื่องดื่ม / อาหารว่าง ระบุ: เครื่องดื่ม / ขนม
รับอาหารกลางวัน
เลี้ยงผู้เข้าประชุม อื่นๆ.... ระบุ:
ประเภทอาหาร:
****