โปรแกรมจัดเลี้ยง

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี แผนกงานธุรการ เบอร์โทร 1809

หน้าหลัก ลงทะเบียนขอเครื่องดื่ม/อาหารว่าง /อาหารกลาวัน รายการที่อนุมัติแล้ว รายการที่ยังไม่ได้อนุมัติ
Login

รายการจัดเลี้ยง ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ

.....

ลำดับ ห้องประชุม เรื่อง / อบรม วันที่ประชุม เวลาจัดเลี้ยง
4 8/1 ทดสอบ 20 / พฤศจิกายน / 2566 เช้า
2 ขุนแผน ประชุมคอมพิวเตอร์ 27 / พฤศจิกายน / 2566 เช้า
1 ชั้น 10 ประชุมคอมพิวเตอร์ 29 / พฤศจิกายน / 2566 เช้า
หน้าสุด หลังสุด