โปรแกรมจัดเลี้ยง

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชสุพรรณบุรี แผนกงานธุรการ เบอร์โทร 1809

หน้าหลัก ลงทะเบียนขอเครื่องดื่ม/อาหารว่าง /อาหารกลาวัน รายการที่อนุมัติแล้ว รายการที่ยังไม่ได้อนุมัติ
Login

รายการจัดเลี้ยงที่อนุมัติแล้ว

.....

ลำดับ ห้องประชุม เรื่อง / อบรม วันที่ประชุม เวลาจัดเลี้ยง เครื่องดื่ม อาหารว่าง อาหาร ใบเซ็นชื่อ
1 ขุนแผน ประชุมคอมพิวเตอร์ 22 / พฤศจิกายน / 2566 / X /
หน้าสุด หลังสุด